Zwemles in Bodegraven

Zwembad Bodegraven (de Kuil)

Zwemschool Kikkersprong geeft op zondag les in zwembad de Kuil. Het lespakket voor deze locatie omvat de reguliere A, B, C lessen. Hier geven wij 45 minuten lessen. Voor wachtende ouders/verzorgers is er een wachtruimte aanwezig, vanuit de wachtruimte heeft u zicht op de lessen. Op de eigen parkeerplaats van zwembad de Kuil kunt u gratis parkeren.

Het is helaas niet mogelijk om aan de balie van het zwembad voor onze lessen in te schrijven. Voor informatie kunt u ons uiteraard bellen of direct hier inschrijven.

Helaas mogen inwoners van Bodegraven niet deelnemen aan de zwemlessen van de Kikkersprong. Dit i.v.m. gemaakte afspraak met het zwembad zelf.

Uitleg vorderingen

Voor het ABC diploma staat een landelijk gemiddelde van 2 tot 2,5 jaar netto (vakanties en absenties tellen hierin niet mee) Het A diploma is de aanleerfase, dit is het langste gedeelte van het ABC en hier staat gemiddeld 18 maanden netto voor, er zijn natuurlijk kinderen die sneller gaan, maar kinderen hebben tijd nodig om te leren.

Een kind kan versneld door het lestraject gaan d.m.v. kids+ lessen, dan zwemt een kind 2 x per week. Kids+ lessen zijn mogelijk op alle locaties m.u.v. de regio Gouda.

Voor het ABC moeten kinderen best veel leren, kijkt u maar eens op www.envoz.nl voor de eisen van het ABC survival diploma, maar met het gehele diploma is een kind wel goed zwemvaardig en dat is wel belangrijk in ons kikkerlandje. Mochten er zich bijzonderheden of een stagnatie voordoen in het lestraject nemen onze collega’s automatisch contact met u op. Hoort u niets, dan gaat uw kind gewoon gemiddeld op voor het ABC. Wekelijkse herhaling is belangrijk is in het lestraject.

Is uw kind een keer absent hoeft u dit niet te melden, daar onze collega’s de absentie bijhouden in ons systeem. Is uw kind langer dan 3 weken afwezig, verzoeken wij u ons dit even te mailen.

Uiteraard zijn wij voor ‘dringende’ zaken wel per mail bereikbaar: info@kikkersprong.nl. Vermeldt de naam van uw kind en de locatie waar uw kind zwemt.

Neem contact met ons op als..

..uw kind thuis angsten uitspreekt waarvan wij niet op de hoogte zijn of uw kind geeft aan dat hij/zij met een onderdeel moeite heeft, dan kan de locatiebegeleider dit doorgeven aan de instructeur. Ook indien u wilt weten of uw kind in aanmerking komt voor diplomazwemmen kunt u mailen. De locatiebegeleider benadert u automatisch als er zich een stagnatie in het lestraject voordoet en/of als er bijzonderheden zijn.