Online inschrijven

Uw kind gemakkelijk aanmelden

Gegevens kind(eren)

Inschrijven voor

Gegevens ouder

Contributie

Met reguliere lessen werken wij met automatische incasso. Eenmalig incasseren wij het inschrijfgeld (€ 30,- / tarief 2019) en de contributie van de eerste maand. Vervolgens wordt de contributie maandelijks rond de 25e geïncasseerd van uw rekening.

De incasso machtiging welke u bij inschrijving afgeeft loopt tot wederopzegging met een opzegtermijn van één kalendermaand of eindigt automatisch bij het behalen van het C diploma.

Komt u bij inschrijving eerst op onze wachtlijst dan incasseren wij eenmalig het inschrijfgeld en activeren wij de incasso van het lesgeld pas op het moment dat uw kind daadwerkelijk start.